Artist

Plain text or Timed

Aurora - Stjernestøv (Video)
Se, stormen stilner nå
Du reiser deg opp, min venn
Og du vet med ett hvor du vil gå,
og veien er lett igjen
For stjernen lyser klar,
hjelper deg å finne veien hjem til meg
Stjernen lyser klar,
hjelper deg å finne veien hjem til meg
Hjelper deg å finne veien hjem til meg
Når verden er for stor,
og stien er altfor bratt,
kan du vende blikket mot Nord,
selv i denne mørke natt
Der stjernen lyser klar,
hjelper deg å finne veien hjem til meg
Der stjernen lyser klar,
hjelper deg å finne veien hjem til meg
Hjelper deg å finne veien hjem til meg
Du kan reise så langt du vil,
du kan velge en egen vei,
gjennom skog, over hav og fjell,
skinner stjernen klart for deg
Stormen stilner nå
Du reiser deg opp, min venn
Du vil alltid finne veien hjem
Den veien som fins i deg

overlay